FÉNIX přihláška

Město Nepomuk, provozovatel Centra volnočasových aktivit FÉNIX
Nám. Augustina Němejce 88, 335 01  Nepomuk, tel.: 606 032 707
www.fenix-nepomuk.cz | fenix@fenix-nepomuk.cz
IČ: 00256986    Bankovní účet:     19-725628399/0800   specifický symbol: 0236     variabilní symbol = datum narození účastníka

Přihláška pro školní rok 2018/2019

Jméno a příjmení: (účastníka kurzu)

Bydliště: (ulice, čp., PSČ , město)

Datum narození: (dd.mm.rrrr)

Telefonní kontakt:

E-mail: (případně zákonného zástupce)

Níže uvedené vyplňte pouze v případě dítěte do 15 let.

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Telefon zákonného zástupce:

E-mail zákonného zástupce:

Vybrané aktivity:

Název Den konání Hodina
1.
2.
3.

Jméno a příjmení odesílatele:

Dne: (dd.mm.rrrr)

Kolik je (antispamová otázka)

Upozornění

Přihláška je závazná po zaplacení kurzovného nejpozději do 27. září 2018 (za I. pololetí) a nejpozději do 31. ledna 2019 (za druhé pololetí). Při platbě na účet uveďte do poznámky název kurzu a jméno účastníka. Při zpoždění platby je kurzovné navýšené o 100 Kč. Přihláška je platná na období říjen – červen a ukončena může být pouze písemně (máte-li zájem pouze o 1 pololetí, odhlášení je nutné písemně do 31. 12. 2018). První hodina vám nebude účtována, pokud se z kurzu odhlásíte do 3 dní po zahájení aktivity. Při odhlášení z kurzu v průběhu roku (později než-li po první hodině) nevracíme kurzovné. Je však možné celý zůstatek převést na váš jiný kurz (nebo na jiného člena rodiny, vždy v rámci školního roku). Pouze v případě dlouhodobé nemoci (3 měsíce a více) nebo stěhování (více než-li 20 km od Nepomuka) vracíme kurzovné i v průběhu roku. Přihlásit se můžete také po zahájení aktivity, neabsolvované lekce vám v tomto případě budou odečteny z kurzovného. Kurzy otevíráme od 5 dětí nebo 4 dospělých osob (kromě jazykových kurzů).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním této přihlášky a vyplněním jména odesílatele souhlasíte s tím, že s uvedenými osobními údaji bude nakládáno v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Odesláním přihlášky umožňujete publikování fotografií z kurzu – pokud si přejete výjimku, prosím, informujte nás o vašem rozhodnutí písemně, zákaz publikování fotografie s vaší osobou budeme respektovat. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování volnočasových aktivit všem věkovým skupinám.

Děkujeme za váš zájem.  Storno přihlášky je možné pouze písemně.