PSYCHOLOGIE

V dubnu jsme zakončili první půlroční školu psychologie s PhDr. Hanou Alblovou a odnesli si barevný certifikát…

V listopadu jsme rozjeli Večerní školu psychologie. Lektorem je PhDr. Hana Alblová a každý měsíc se setkáváme, abychom na vlastní kůži zažili pojmy a termíny z psychologie, které jsou nám sice známé, avšak bez prožitku – nicneříkající. Každá lekce je jedinečná a z každé si odnášíme vhled do psychologie z více úhlů pohledu.

10.dubna nás čeká poslední lekce, která bude zaměřená na techniky  a způsoby, které nám mohou usnadnit například komunikaci s ostatními nebo nám mohou pomoci ke zklidnění, které je v dnešní, uspěchané době tak potřebné.

A protože chceme vědět víc, připravila pro nás PhDr. Hana Alblová semináře zaměřené vždy na jedno téma. 

 

Semináře začínají vždy od 18:00 a končí 20:00 

Rezervace a platba 240,- Kč předem 

27.3.  Time-management

 Umíte si dobře rozvrhnout pracovní dobu? Definovat priority? V klidu se rozhodnout co dříve? Víte, že na mateřské dovolené potřebujeme tyto schopnosti více než kdy jindy? Tento seminář je určen opravdu pro každého… 

25.4. Leadership

Máte na starosti celou firmu, jste vedoucím na dílně, vedete klub, spolek, či zájmový kroužek? Jste hlavou rodiny? Každý může být dobrým leaderem. Je dobré vědět jak na to…

 

 

 

 

Vzhledem k rostoucímu zájmu vám rádi nabízíme možnost koučování či terapie s PhDr. Hanou Alblovou

Psychologické poradenství a koučink

 

PhDr. Hana  Alblová

rezervace na čísle: 731 973 397

Co čekat od osobní konzultace?

Osobní konzultace trvá 50 minut a je vedena jako terapeutický rozhovor. Každá konzultace je individuální, podle potřeb klienta. Získáte náhled na svůj problém a doporučení, jak dále postupovat.

Osobní konzultaci vnímám jako setkání, při kterém by jste měli pocítit důvěru v profesionála, se kterým se jdete poradit. Hlavními principy konzultace jsou tedy důvěra, lidský přístup a pravidlo mlčenlivosti.

Co se konkrétně bude dít v 50ti minutách konzultace?

Nejprve Vás požádám o popis Vašich potíží či cílů. Dále se pokusíme rozpoznat, o jaký problém se ve skutečnosti jedná. Vše si shrneme a nastíníme možnosti jeho řešení.

Počet konzultací závisí jen na Vás a Vaší ochotě něco ve svém životě změnit.

Čím se zabývám?

*osobnostním rozvojem

*koučinkem soft skills a hard skills, time-management, leadership

*rodinná terapie

*tíživými pocity: úzkosti, návaly strachu, pocity prázdnoty, ztráty energie, smyslu života, deprese, tréma, nízké sebevědomí

* krizovou intervencí

* vztahovými problémy: partnerských, rodinných, pracovních

*komunikační potíže: prezentační dovednosti, řešení konfliktů, efektivní komunikace

*syndrom „vyhoření“, perfekcionismus, prokrastinace

*fobie, závislosti, porucha osobnosti, trauma

*relaxační techniky a jejich nácvik