Přírodovědný kroužek pro děti od 9 let – zrušeno

Kurz je plně obsazen.

s lektorkou Lenkou Kavkovou se děti ponoří do změn přírody v průběhu roku, prozkoumají souvislosti a navštíví i zajímavá místa jako například záchrannou stanici pro živočichy

Náplní a cílem přírodovědného kroužku je v dětech probouzet a upevňovat kladný vztah k přírodě a všemu živému, co nás obklopuje. Učí je ochraně přírody, používat všechny smysly při pozorování okolí a přebírat odpovědnost za své činy.
Hodiny budou probíhat většinou formou vycházek do okolí za určitým cílem, dle níže uvedené osnovy. K dispozici máme dalekohled, lupy, mikroskop. V učebně si budeme povídat, učit se, vyrábět, promítat, diskutovat… Několikrát do roka máme v plánu výlet ke koním, do psího útulku nebo do záchranné stanice pro volně žijící živočichy. (Doprava dle domluvy).

Osnova:

leden – červen

– Zimní spánek u zvířat. Která zvířata spí zimním spánkem, kdy uléhají k zimnímu spánku, kdy se probouzejí. Jaká zvířata si dělají na zimu zásoby, jak vypadají zimní pelíšky – promítání obrázků. Zimní spánek pravý (zvířata spí celou dobu), nepravý (zvířata sníží pohybovou aktivitu). Jak si udržují teplokrevná zvířata v zimně teplo. Poznávání stop zvířat ve sněhu. Jak se zvířata v přírodě v zimě mohou přikrmovat a co v žádném případě nesmí! Co patří do krmelce. Jak mohou žít ryby pod vodou, která zamrzne.

– Probouzení zvířat ze zimního spánku. Kteří stěhovaví ptáci se k nám vracejí.
Která mláďata se na jaře začínají rodit. Naučíme se, jak se chovat, pokud v přírodě najdeme např. mládě zajíce polního, veverky lesní..
Návštěva nutrií v Tojicích. Povídání o tom, jak nutrie žijí, čím se živí atd.. Můžeme přinést trochu mrkve.
Sbírání odpadu při procházkách do lesa, naučíme se, proč třídit odpad, jaký má odpad dopad na přírodu.
Dravci kolem nás. Kteří dravci jsou v okolí, čím se živí, jak žijí. (Poštolka, káně lesní, sova, výr)…Využití dalekohledu při pozorování dravců.

– Vycházky do přírody – pozorování stromů – začínají obrůstat novými výhonky a listy.
Návštěva koní v Kladrubcích. Povíme si, jak koně žijí, jak spolu komunikují, co je pro koně přirozené. Čím se koně krmí, co nesmí, co všechno obnáší chov koní. Jak se kůň vyvíjel z hlediska evoluce. Svezení dětí na koni.

– Jedovatá zvířata/rostliny, chráněná zvířata/rostliny.
Využití lupy při zkoumání detailů z přírody. Rozdíly mezi různými ekosystémy (na louce jiní živočichové než v lese.,tekoucí voda má jiné ryby než rybník..atd..)

– Které rostliny kvetou, jaké budou mít plody. Využití smetanky lékařské. Při vycházce si děti naučí ze smetanky uplést věnec, ale dozví se také, jak je smetanka důležitá a léčivá.
Mláďata srnek, jak se v přírodě chovat, když najdeme samotné mládě srnky. Ochrana mláďat před senosečí.
Mláďata ptáků, jak dlouho který pták sedí na vajíčkách, jak dlouho ho rodiče krmí. Hnízda ptáků. Co dělat, když najdeme ptačí mládě vypadlé z hnízda.
Brouci, pozorování brouků v přírodě, mravenci – čím jsou užiteční, nacházíme mraveniště..
Hmyzí domek, jeho opodstatnění, výroba hmyzího domku.

Vycházka k rybníku, seznámení s živočichy, kteří tu žijí. Mláďata kachen divokých, labutí.
Zajímaví bezobratlí v potocích – pod kameny budeme hledat vodní larvy hmyzu a vysvětlíme si, jak to že, dospělci už žijí na suchu.

Září – prosinec

Příroda a zvířata kolem nás.
– Příroda a zvířata kolem nás. Která zvířata se maskují a proč.
Ježci. Povíme si vše o ježcích + promítání. Naučíme se, proč prohlédnout zahradu před sekáním trávy nebo pálením listí. Jaký ježek potřebuje pomoci a jaký ne.
Výroba domečků pro divoká zvířata na zahradě.
Návštěva nutrií v Tojicích. Povídání o tom, jak nutrie žijí, čím se živí atd..Můžeme přinést trochu mrkve.
Kaštany a šípky – sbírání, využití

– Povídání o jelenech, srnkách, daňcích – jaký je mezi nimi rozdíl, vše o jejich životě – říji, rozmnožování. Promítání.
Poznávání jehličnatých stromů v lese. Sbírání a rozeznávání šišek.
Návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy – Spálené poříčí.

– Jaké stromy na podzim opadávají a proč. Příprava zvířat, která se ukládají k zimnímu spánku. Jejich potrava, vytváření zásob na zimu, zimní pelíšky. Kteří stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin. Návštěva koní v Kladrubcích. Povíme si, jak koně žijí, jak spolu komunikují, co je pro koně přirozené. Čím se koně krmí, co nesmí, co všechno obnáší chov koní. Jak se kůň vyvíjel s hlediska evoluce. Svezení dětí na koni.

Kočka a pes. Jak chovat kočku a psa, ochrana zvířat. Proč kastrovat kočku. Zodpovědnost za zvíře, které mám doma. Seznámení dětí s problematikou psích množíren a psích a kočičích útulků.
Návštěva psího útulku. Můžeme pejskům přinést něco potřebného.

– Jak a čím přikrmovat v zimě zvířata, proč nesmí pečivo. Jak vypadá správný krmelec v lese?
Proč je důležitý solný liz? Co je vhodné do ptačích krmítek v zimě. Výroba ptačího krmítka.
Můžeme přikrmovat labutě, kachny na rybníkách? Pokud ano, tak čím.
Sbírání odpadu při procházkách do lesa, naučíme se, proč třídit odpad, jaký má odpad dopad na přírodu. Před vánoci si v lese připravíme Vánoční strom pro zvěř – naučíme se, jak a čím ho ozdobit.

Zamyšlení nad zábavní pyrotechnikou, jaký má dopad na přírodu a na zvířata.

Pokud bude sníh, budeme zkoumat stopy ve sněhu. Povídání o životě konkrétních zvířat, která žijí okolo nás, včetně promítání zajímavostí.
Liška, srnka, daněk, prase divoké, veverka, zajíc, jezevec, liška.
Promítání zajímavostí o přírodě.

  • 15 lekcí
    úterý, začátek 24.9.2019
    15.00 - 16.30