Výtvarné tvoření a experimenty děti 8+

s čerstvou pedagožkou výtvarné výchovy Lenkou Křepelkovou,

  • Tvořivé aktivity (jako je experimentování s malbou, kresbou, ruční grafikou a prostorovou tvorbou) propojené s událostmi v daném měsíci a s významnými osobnostmi umění, přizpůsobené věku dětí.

Cílem je děti naučit nové věci, ale zároveň je nenudit a podpořit je ve vlastní kreativitě.

 

 

  • I. pololetí
    úterý, začátek 6.10.2020
    14.00 - 15.30