Naše vize pro Fénix

Volnočasové centrum Fénix vzniklo v roce 2012 a od léta roku 2017 ho provozuje Město Nepomuk. Od té doby se snažíme uchopit jeho vizi na základě našich zkušeností a představ, i vašich námětů a připomínek a dát Fénixu dlouhodobý směr jeho letu.

Shodujeme se, že podobné centrum má velký potenciál nejen pro Nepomuk, ale i pro celou ORP s 11 tisíci obyvateli.

Ve Fénixu se kromě pravidelných kurzů pro děti od 4 let, již aktivní dospělé a seniory konají i kratší semináře, především o víkendech. Nabídku se snažíme neustále rozšiřovat, ale pro lepší fungování bude třeba strategicky postupovat a aktivně oslovovat potenciální lektory i zájemce o kurzy a aktivity.

Prostory využívá Místní akční skupina sv. Jana pro konání školení a seminářů a také pro setkávání se zájemci o dotační výzvy, dále například občanské sdružení, které se věnuje školení a setkávání pěstounů.

Vloni nás poprvé oslovila Koordinátorka kulturních aktivit projektu Barokní region Čechy Bavorsko (Plzeň 2015) s poptávkou zajištění aktivit pro veřejnost na Barokních dnech v Nepomuku.; letos poptávku rozšířili i na další místa v Plzeňském kraji.

O víkendech probíhá doučování a tréninky taneční skupiny. O letních prázdninách využijí prostory děti na 3 příměstských táborech.

Naší vizí je lépe přístupný prostor, což je nutné především pro seniory, recepce otevřená v době konání kurzů, kurzy během celého dne, další pronájmy a spolupráce, možnost nabízení co-workingu, komunitní aktivity za účelem zlepšování vztahů.

Velmi rádi bychom také působili jako kontaktní místo pro různá poradenství v životních situacích – psychologická, sociální, právní, finanční…

Věříme, že poloha a velikost Nepomuku (a potažmo celého ORP) je velmi vhodná pro tak širokou nabídku a kvalitní komfortní zázemí v jedné budově. Předpokladem jeho skutečně kvalitního fungování je zajištění vhodného personálního obsazení a nový prostor pro setkávání s kuchyňkou a myčkou.

Nyní se nabízí příležitost na Plzeňském kraji a v MAS sv. Jana, která by tuto naši vizi podpořila a vše se zdá na dobré cestě.

Uvítáme vaše postřehy, náměty, nabídky spolupráce…na emailu fenix@urad-nepomuk.cz nebo na facebooku!

Předem děkujeme

za Fénix Lucie Korbová

Zveřejněno: Pondělí, 1. Duben 2019, 14.49 hod.
Rubriky: Novinky.

Comments are closed.