Univerzita III. věku

Od 1.10. 2019 začíná další semestr na téma Klenoty barokního sochařství v českých zemích.

V zimním semestru 2018/2019 proběhlo téma Včelařství. Od 7.2. 2019 začne nový semestr na téma Potraviny a spotřebitel.

– na výuku přijímáme seniory se statutem důchodce, invalidní důchodce nebo osoby kategorie 50+ (nezaměstnané nebo čekající na statut důchodce)

– ukázky z výuky a přehled přednášek: www.e-senior.czu.cz

– cena za semestr je 390 Kč

– pro studenty Univerzity III.věku je hodinu před přednáškou zdarma k dispozici počítačová učebna s internetových připojením a s možností využití tiskárny, za dobrovolnou cenu káva i čaj

Garantem programu Virtuální Univerzity III.věku je PEF ČZU v Praze a systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočených přednáškách. Téma pro semestr si skupina vybírá podle svého zájmu. Univerzita III.věku zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání. Důležitými pozitivy je kromě rozšiřování vědomostí také setkání účastníků stejné generace a nenásilné získávání základní počítačové gramotnosti. Po ukončení 7.semestru absolvovali studenti v roce 2017 promoci v aule ČZU v Praze.

Tento typ výuky s úspěchem probíhá v mnoha dalších okolních městech (Kasejovice, Přeštice, Horažďovice aj.).