Univerzita III. věku

Od 8.10. 2020 začíná další semestr na téma

Rituály evropských královských rodů

1 x za 14 dní ve čtvrtek 14-15:30, 6 lekcí

cena 400,-

+ na tisknuté materiály 20,-

Od 6.2. začíná další semestr a to na téma

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

čtvrtek 1x za 14 dní v čase 14-16 hodin, 6 výukových lekcí

——————————————————————————-

Od 1.10. 2019 začíná další semestr na téma Klenoty barokního sochařství v českých zemích.

V zimním semestru 2018/2019 proběhlo téma Včelařství. Od 7.2. 2019 začne nový semestr na téma Potraviny a spotřebitel.

– na výuku přijímáme seniory se statutem důchodce, invalidní důchodce nebo osoby kategorie 50+ (nezaměstnané nebo čekající na statut důchodce)

– ukázky z výuky a přehled přednášek: www.e-senior.czu.cz

– cena za semestr je 390 Kč

– pro studenty Univerzity III.věku je  zdarma k dispozici počítačová učebna s internetových připojením a s možností využití tiskárny,  káva i čaj

Garantem programu Virtuální Univerzity III.věku je PEF ČZU v Praze a systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočených přednáškách. Téma pro semestr si skupina vybírá podle svého zájmu. Univerzita III.věku zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání. Důležitými pozitivy je kromě rozšiřování vědomostí také setkání účastníků stejné generace a nenásilné získávání základní počítačové gramotnosti. Po ukončení 7.semestru absolvovali studenti v roce 2017 promoci v aule ČZU v Praze.

Tento typ výuky s úspěchem probíhá v mnoha dalších okolních městech (Kasejovice, Přeštice, Horažďovice aj.).